Navigation

Adoleshenca

Adoleshenca dhe vështirësitë e kësaj faze

Argjentina Hadri – Psikologe Adoleshenca pa dyshim që është faza më e rëndësishme tek individi. Është një fazë kalimtare e zhvillimit psikologjik dhe fizik, që nis rreth moshës 12 vjeç. Kjo fazë shoqërohet dhe me ndryshime biologjike në trup, si: ndryshime në organet seksuale, shtimi në peshë, ndryshimi i zërit…

Read More
Back to top