46.Parandalimi i HIV, prezervativë për meshkuj dhe femra

Për parandalimin e HIV Fondi Global siguron burime për të blerë prezervativë meshkuj dhe femra. Mbështetja u rrit nga 14.5 milionë dollarë në vitin 2012 në 19.5 milion dollarë në 2013, një rritje prej 34 për qind. Prezervativët meshkuj përbënin 87 për qind të mbështetjes monetare (16.9 milionë dollarë), me … Continue reading 46.Parandalimi i HIV, prezervativë për meshkuj dhe femra