45.Lufta kundër SIDA, Tuberkulozit dhe Malaries

Fondi Global për të luftuar SIDA-n, Tuberkulozi-n dhe Malari-en është një partneritet unik, publiko-privat dhe institucion ndërkombëtar, i dedikuar për të tërhequr burime shtesë për parandalimin dhe trajtimin e këtyre sëmundjeve. Ka ndihmuar për të financuar parandalimin, trajtimin dhe kujdesin ndaj HIV / AIDS, tuberkulozit dhe malaries në më shumë … Continue reading 45.Lufta kundër SIDA, Tuberkulozit dhe Malaries