44.E drejta për informacionin kontraceptiv

E drejta e grave dhe adoleshentëve për informacione e shërbime kontraceptive bazohet në të drejtat themelore të njeriut. Programi i Veprimit i Konferencës Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin e njohu “të drejtën e burrave dhe grave për t’u informuar dhe për të pasur qasje në metoda të sigurta, efektive, të … Continue reading 44.E drejta për informacionin kontraceptiv