43.Mbështet të drejtat e adoleshentëve

Shëndeti seksual dhe riprodhues i adoleshentëve duhet mbështetetur. Kjo do të thotë të sigurojë qasje në edukim gjithëpërfshirës seksual. Shërbimet për parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e IST-ve, këshillim mbi planifikimin familjar. Kjo gjithashtu nënkupton fuqizimin e të rinjve për të njohur dhe ushtruar të drejtat e tyre duke përfshirë të … Continue reading 43.Mbështet të drejtat e adoleshentëve